Flytfix - Lägga klinker & granitkeramik.


Flytfix är fästmaterial (flytande fix) för klinker & granitkeramik.

Flytfix används på golvplattor som är tätsintrade (låg vattenabsorbering = granitkeramik) plattor och/eller 30cm x 30cm och större. Flytfix tillhör oftast kategorin högpresterande fästmassor som har mycket goda vidhäftnings- och hållfasthetsegenskaper. Den lösa konsistensen är fördelaktig för att få total bakfyllnad på plattorna. Flytfix har normalt högre tryckhållfasthet än traditionella (torrare) fästmassor och är mycket lämplig i garage eller på andra ytor som det blir tung och hög trafik på. Det märke som vi skriver om här är Kakelplattan ABs eget flytfix men principen är densamma hos de flesta leverantörer. Flytfixen kan användas inom- och utomhus, till klinker, granitkeramik, natursten, teracotta och terrazzo. Murare kan använda den till tegel & betongblockväggar. I och med att flytfixen har flytande egenskaper så fungerar den också som flytspackel. Detta gör att den kan användas till avjämning och värmegolv (elektrisk och vattenburen). Flytfixen är inte avsedd som egen slityta och måste därför täckas med en lämplig beläggning, till exempel klinker, granitkeramik, vinylmatta, linoleum, parkett eller stenplattor.

Underlag för flytfixen.

Golvytorna skall vara rengjorda från cementspill, damm, oljerester och andra orenheter. Flytfix Dammsug noggrant och om det ligger kvar limrester så ska det tas bort. Använd barkspade eller slipmaskin. Använd inte flytfix direkt på trämaterial.

Golvtemperatur

Golv- och rumstemperaturen skall vara mellan +5°C och +30°C när flytfixen läggs.

Primning med fästprimer.

Underlaget skall alltid primas med fästprimer innan flytfixen läggs på. God primning är förutsättning för ett porfritt och plant golv med god vidhäftning mot underlaget.

Primer har 3 egenskaper som gör flytspacklingen bättre, därför ska du inte hoppa över detta. Det kostar inte så mycket. fix

Egenskap 1:

Fast man har dammsugit och gjort rent så finns det rester kvar. Primern bildar en fin film som binder detta.

Egenskap 2:

Primerns film gör att fukten i flytfixet inte försvinner ner i underliggande material. Gammal betong och underlag som RF som övriga rummet suger mycket fukt.

Egenskap 3:

Primerns film hindrar luft att stiga under bränningen. Resultatet av stigande luft kan bli blåsor och luftkratrar i ytan.

Detta kan även ske när det är för lite eller för utspädd primer. Även låg temperatur kan förstöra.

Utifrån vad som är känt tycks huvudorsaken till uppsprickning och bom (luftfickor under flytfixen) vara en kombination av för lite rengöring och starkt sugande underlag. Det kan krävas primning två gånger. Påföring av primer med styv borste kan också förbättra inträngningsegenskaperna för primern.

Blandningsförfarande för fästprimern:

Betonggolv:

1 del fästprimer & 3 del vatten.

Spånskiva:

Bara fästprimer.

Starkt sugande:

1 del fästprimer & 2 del vatten.

Nu är det dax för flytfixet.

Man behöver följande:

Stor kraftig hink. 25 liter.
Blandningsmaskin som är stark, hobbyborrmaskiner har en tendens att gå sönder.
Visp för spackel.
Vattenmått.
Stövlar.
Knäskydd.
Skyddspapp på golvet när man transporterar flytfixen.

Blandningen.

Följ blandnings- och appliceringsanvisningarna enligt säcken. Minsta avvikelse kan göra flytfixen svagt och poröst. När det gäller flytfixen så ska pulvret ha rumstemperatur vid tillblandningen. Flytfixen blandas med borr eller visp tills massan är homogen och klumpfri, låt den vila i 3 minuter och rör sedan om. Färdigblandad massa skall användas inom 60 min. Blir det skinn på ytan så blanda om med tandspackeln eller ta bort ytskiktet som nu börjar härda.

Rekommenderad vattenmängd är 5,0 - 5,5 l/säck ā 25 kg. För mycket vatten reducerar massans fasthet, förorsakar separation och ger en ojämnare och fulare yta.

Utläggning av flytfixet.

Flytfixen appliceras med 10mm fixkam eller en fixkam med snedställda tänder. Räkna med ca 4-5kg per kvadrat.

Plattsättning.

Man behöver inte fukta plattorna före läggning (endast om de är mycket dammiga). Plattan läggs i bruket med ett lätt tryck (större om plattan är stor) för att försäkra sig om 100% kontakt. Under normala temperatur och fuktförhållanden är öppentiden 15 minuter. Ofördelaktiga väderomständigheter (stark sol, torkande vind, hög temperatur etc) eller ett starkt absorberande underlag kan reducera öppentiden, ibland drastiskt, till bara ett par minuter. Noggrann kontroll måste därför göras för att försäkra sig om att skinn inte bildats på ytan av bruket, vilket man kan prova genom att röra vid det med fingret. Vätning av underlaget innnan applicering hjälper till att förlänga öppentiden. Skulle skinn bildas, behöver ytan blandas om med tandspackeln. Det är inte lämpligt att väta bruket med vatten när skinn har bildats, därför att istället för att lösa upp skinnet bildar vattnet en anti-adhesiv hinna. Om nödvändigt kan plattan justeras inom 30 minuter. Efter denna tid blir justering problematisk. Plattor satta med flytfix får inte tvättas eller exponeras för regn på minst 3 timmar (vid +23°C) och måste skyddas från frost och stark sol under minst 24 timmar efter installation.

Fogning

Efter 4 timmar kan man foga plattorna (även gå på dem) och efter 1 dygn så kan man använda dem i full trafik.


Flytfix länkar:


Nedan följer mer information om materialen.


Fästprimer för inomhusbruk

PDF

Flytfix

PDF